GRILLET BABY GULLERØTTER

Klippfisk smørsaus, Rongkjekks rogn, Rammsløk olje
Allergener: 4, 11, 25